Tuesday, April 28, 2009

Berhati-hati Ketika Memilih Kursus

Proses pemilihan kursus/program pengajian dan IPT amat penting kerana ia menentukan hala tuju kerjaya para pelajar di masa depan. Oleh itu para pelajar perlu lah berhati-hati ketika membuat pilihan tersebut.

Para pelajar boleh mendapatkan panduan kerjaya secara online namun untuk mengelakkan kekeliruan para pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan kaunselor sekolah masing-masing.

Salah satu sebab pelajar membuat pilihan yang salah adalah kerana tekanan dari ibu bapa atau kurangnya maklumat yang betul. Oleh itu, pelajar sekalian perlu mengenalpasti minat dan kekuatan mereka dan juga mengenalpasti samada kursus yang dipilih itu akan membantu dalam kerjaya mereka di masa depan. Berikut adalah beberapa faktor yg mempengaruhi pemilihan kursus:

  • Pencapaian akademik pelajar
  • Cita-cita (Kerjaya)
  • Minat
  • Keinginan Ibu bapa
  • Pengaruh Rakan Sebaya
  • Lokasi IPTA dan pilihan program pengajian
Panduan Memilih Kursus/Program:

  • Menyenaraikan pilihan program mengikut keutamaan.
  • Mendapatkan maklumat program yang hendak dipohon dengan membaca syarat-syarat khas program tersebut.
  • Sekiranya perlu boleh mendapatkan khidmat nasihat dan penerangan dari Fakulti yang berkenaan, kaunselor atau kampus cawangan IPTA/IPTS yang berhampiran.

No comments: