Friday, November 21, 2008

K’jaan terus berusaha pertimbang pegawai Sabah dilantik Ketua Jabatan Persekutuan

20th November, 2008 

KOTA KINABALU: Kera-jaan akan terus berusaha mempertimbangkan pegawai-pegawai yang berasal dari Sabah untuk dilantik menjadi Ketua Jabatan Persekutuan.

Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Nasrun Datu Mansur berkata, kerajaan persekutuan juga sentiasa memberi galakan serta mengalu-alu-kan rakyat Sabah mengisi ja-watan-jawatan tertinggi di ne-geri ini melalui pengisian jawat-an Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang terbuka kepada sesiapa sahaja yang mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda dan ke atas dalam pelbagai bidang.

“Bagi meramaikan bilangan PTD di negeri ini, Jabatan Per-khidmatan Awam memberi ruang kepada para pegawai dari kerajaan negeri yang berkelayakan untuk membuat pertukaran jawatan dari skim biasa ke skim PTD.

sumber dipetik daripada: New sabah Times

--------------

p/s:

Diharapkan usaha ini akan diambil perhatian dengan serius oleh kerajaan. Ini kerana masih kurang anak - anak Sabah yang telah menjadi Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan walaupun hakikatnya ramai anak - anak Sabah yang berkelayakan.

No comments: